Vaihtoehtoinen IRC-opas

Jos IRC ei ole ennestään tuttu, niin kannattaa katsoa perinteinen IRC-opas ennen tätä.

Perinteisen screen + irssi tyylin lisäksi irkkaaminen on nyt mahdollista myös Weechatin ja sen relay pluginin avulla.

Ideana siis on, että Weechat käynnistetään palvelimelle screeniin (kuten irssi), mutta siihen voi sen jälkeen yhdistää weechatin relay protokollan avulla esimerkiksi Weechat-Androidista tai Glowing Bearista. Tämä on ainakin allekirjoittaneen mielestä huomattavasti miellyttävämpi tapa käyttää irkkiä esimerkiksi mobiililaitteilla, kuin SSH-yhteys ja komentoriviclientti.

1. Kirjaudu otitsuniille

 • Avaa SSH-yhteys otitsuniille omalla otitsunii tunnuksellasi
 • Selvitä oma userid (tätä tarvitaan myöhemmin)
  echo $UID
  

2. Avaa Weechat screeniin otitsuniilla

screen -S weechat weechat

3. Konfiguroi Weechat

4. Yhdistä relayhyn

 • Weechat androidissa oikeasta yläkulmasta valikko –> settings –> connection ja kuvan mukaiset asetukset (tässä tapauksessa käyttäjänimi on vivian)
  weechat-android
 • glowing bearissa kuvan mukaisesti
  glowing-bear