Fuksit

Fuksit jaetaan heti opintojen alussa pienryhmiin, joilla on jokaisella oma pienryhmänohjaajansa eli PRO. PROn tehtävä on opastaa fuksit opiskelijaelämään ja opintojen alkuun. Häneltä voi kysellä mitä vain.

Fuksivuoden aikana järjestetään monia fukseille suunnattuja tapahtumia, joihin osallistumalla tutustuu ihmisiin eikä aika käy pitkäksi. Useimmille fuksivuosi onkin ikimuistoinen aika elämästä. Fuksivuosi huipentuu Wappuun, jolloin fuksit kuolevat ja uudestisyntyvät Teekkareina. Tässä kaikessa fukseilla ovat apuna pienryhmäohjaajat sekä kiltamme työvoimaministeri eli fuksivastaava.

Vuoden aikana varmasti eteen tulee monia kysymyksiä ja outoja termejä. Näitä voi selvittää esimerkiksi kiltahuoneella, Telegrammissa tai IRC:llä. Myöskin yliopiston kautta ja internetistä etsimällä on mahdollista saada hyödyllisiä ohjelmistoja käytettäväkseen opiskelun apuna. Nämä kannattaa hyödyntää.