Killan yhteiset järjestyssäännöt

Oulun Tietoteekkarit ry on yhdenvertainen kilta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, aloitusvuodestaan, oppiarvostaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oulun Tietoteekkarit ry:n jäsen:

  1. Ei puhu muista pahaa.
  2. Kuuntelee muiden mielipiteitä ja ymmärtää erilaisia näkökulmia.
  3. Ei painosta päihteiden käyttöön.
  4. Käyttäytyy asiallisesti ja tarkastelee aktiivisesti omaa toimintaansa.
  5. Omaa hyvät käytöstavat.
  6. Ylläpitää tervettä Teekkarihenkeä.
  7. On tukena kiltalaisille ja opiskelukavereille.
  8. Ei häiritse, puuttuu häirintään ja ilmoittaa häirinnästä, esimerkiksi OYY:n tai killan häirintäyhdyshenkilölle.
  9. Nauttii opiskeluajastaan omilla ehdoillaan sekä edellä mainittujen sääntöjen ja Suomen lakien mukaisesti.
  10. // Testaa ja kommentoi koodinsa.

Killan jäsenenä hyväksyt yhteiset järjestyssäännöt, ja lupaudut noudattamaan niitä aktiivisesti killan toiminnassa.

Killan järjestyssääntöjen rikkomuksista tullaan huomauttamaan ja jopa rankaisemaan. Rangaistuksina voivat toimia porttikielto kiltahuoneelle ja killan tapahtumiin tietylle ajanjaksolle tai killasta erottaminen määräajaksi tai pysyvästi.