Vaalikokous 27.11.

Oulun Tietoteekkarit ry:n vaalikokous järjestetään ensi viikon
perjantaina 27.11. salissa L1 klo 14:30 eteenpäin.

Tämän uutisen liitteenä löytyvät virallinen kokouskutsu ja vuoden 2020
hallituksen pohjaesitykset kokoukseen löytyvät osoitteesta
https://asd.otit.fi/valko2020

Muistakaa, että kaikilla
yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus killan kokouksissa, ja
ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa.

Alla kokouksen asialista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja läsnäolijoiden
toteaminen
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Liittymis- ja jäsenmaksut toimikaudelle 2021
7. Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2021
8. Tulo- ja menoarvio toimikaudelle 2021
9. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimenkuvat toimikaudelle 2021
10. Toimihenkilöiden toimenkuvat toimikaudelle 2021
11. Hallituksen valinta toimikaudelle 2021
12. Toimihenkilöiden valinta toimikaudelle 2021
13. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
toimikaudelle 2021
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen